Privacy Policy

1. Профайлд ООД поема задължението да използва данните, които предоставяте чрез този уебсайт, в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.


Профайлд ООД събира лични данни само чрез доброволното им предоставяне по различни начини като онлайн регистрация на продукти, помощ чрез кол центрове и ремонт на повредени продукти. Ние ще използваме получените данни, за да осигурим поисканата услуга (например ремонт на повреден продукт) или за да ви предоставим информация за поисканите от вас продукти и услуги. Това може да изисква осъществяване на контакт с вас по имейл, телефон, SMS или писмо. В случай на промоционални оферти това може да включва потвърждаване на правото ви да се възползвате от предложението и уведомяване за административните формалности. Профайлд ООД може да предава лични данни на други дъщерни компании и/или на трети страни, ангажирани за извършването на определени услуги, например ремонт на повредени продукти. Използването на всички данни, предадени при такива условия, ще бъде ограничено само до целта, за която те са събрани, и те няма да бъдат използвани за никакви други цели, освен посочените в тази Декларация за поверителност.


 


2. Информиране за предложения, услуги и продукти.


Ако сте посочили, че искате да получавате такава информация, Профайлд ООД може да влезе в контакт с вас по имейл или по друг начин (по пощата или по телефона, ако сте посочили номер), за да ви информира за услуги, продукти, конкурси или предложения, свързани директно с компанията или с продуктите, които тя предлага. Ако в даден момент вие пожелаете да спрете да получавате такава информация, можете да ни уведомите за това на e-mail service@profiled.net или на телефон 02/8500350


 


3. „Бисквитки” и наблюдение.


Профайлд ООД може да събира данни за начина, по който използвате този уебсайт. Това може да се извършва чрез използването на „бисквитки”. „Бисквитките” са малки файлове с данни, които вашият браузър запазва върху твърдия диск на компютъра ви. Когато посетите отново нашия уебсайт, сървърът ни автоматично ще разпознае „бисквитката” и ще ни даде информация за последното ви посещение. Повечето браузъри приемат „бисквитките” автоматично; обикновено е възможно да промените настройките на браузъра, за да спрете автоматичното приемане. Ако изберете да се спре получаването на „бисквитките”, ще може да продължите да използвате повечето от функциите на нашия уебсайт. Възможно е също така ние да проведем наблюдение с цел оценка на популярността на различни части на сайта, както и подобряване на навигацията в него, но тази информация няма да съдържа вашите лични данни.
В раздела за нашите членове „бисквитките” се използват за разпознаване и запомняне на вашия браузър и съответно на самите вас чрез запазване в „бисквитка” на членския ви номер и идентификатора на сесията. „Бисквитката”, използвана за тази цел, е временна и ще се запази в браузъра само докато напуснете сайта. Използването на „бисквитки” ви осигурява възможност да се придвижвате бързо от една страница към друга и да използвате различните функции. Моля, имайте предвид, че ако сте изключили „бисквитките”, е възможно да ви бъде отказан достъп до някои части на уебсайта, които зависят от използването на „бисквитките”.


 


4. Сигурност и разкриване на информация


Ние използваме мерки за сигурност, за да осигурим защита на вашите лични данни. Използваме кодиране там, където е подходящо, и защитна стена, за да попречим на трети страни да получат достъп до вашите лични данни.
За да спазим действащите закони и законовите изисквания на държавните органи, ние си запазваме правото да получаваме достъп и да разкриваме данни, позволяващи определяне на самоличността с цел да осигурим правилната работа на нашите системи или да защитим нашите клиенти и самата ни компания. Запазваме си също така правото да разкриваме данни, позволяващи определяне на самоличността, на трети страни при поява на оплакване относно начина, по който използвате уебсайта или услугите ни.


 


5. Права


Вие имате право да получавате достъп до своите данни. Моля, имайте предвид, че ако искате да получите копие от информация за вас, която пазим, може да поискаме да удостоверите самоличността си. Профайлд ООД си запазва правото в такива случаи да начисли малка административна такса.


 


6. Срок


Ние ще пазим вашите лични данни за периода от време, необходим, за да можем да ви осигурим поисканите услуги или продукти или за допълнителен период, изискван от закона.


 


7. Изменения


Профайлд ООД си запазва правото да внася изменения в Декларацията за поверителност, като ще ви уведомява за всички съществени промени, засягащи начина на използване на личните ви данни.


 


8. Друга информация


Този сайт се управлява от Профайлд ООД. Адрес на управление: София, бул. България 49А, ет. 4, офис 29, ЕИК: BG121759973, телефон 02/8500350, факс 02/8500351